©Copyright
Innehållet på denna hemsida är skyddad enligt lagen om upphovsrätt och får därmed inte kopieras, reproduceras eller distribueras under någon form - varken helt eller delvist - utan skriftligt tillåtelse från Woolwear ApS - Danmark

Att ladda ner eller kopiera bildmaterial och/eller textmaterial är endast tillåtet om det föreligger en skriftlig tillåtelse från Woolwear ApS - Danmark

Varumärken/trademarks
Produkt- och företagsnamn på denna webbplats kan vara registrerade varumärken och skyddade företagsnamn och dessa används endast för identifikation och förklaring.

NORWOOL/GJESTAL/VRIKKE/ICESTAR/CHARM


Alla andra varumärken/namn tillhör respektive ägare.

Behandling av personuppgifter
Alla personliga uppgifter och data behandlas fortroligt och lämnas under inga omständigheter till tredje part. Personliga uppgifter används endast för internt bruk, exempelvis vid analyser av användarnas beteende på hemsidan.

Woolwear ApS - Danmark lämnar personliga uppgifter endast om det krävs av lagstiftningen, eller om det föreligger en rättslig dom.